Energetische Zingevingspraktijk Missiddhi

 

 

 

 De kracht van het leven

 

 

Welkom op de website van mijn Energetische Zingevingspraktijk.

Wat heeft jou er toe gebracht om mijn site te bezoeken? Wat is het dat ons op deze manier samenbrengt?

Waarschijnlijk dezelfde drijfveer die mij, na veel wikken en wegen, er toe gebracht heeft mijn praktijk vorm te geven. Die innerlijke drijfveer die ons allemaal probeert te sturen in de juiste richting, ons levenspad.

We kunnen proberen een andere kant op te wandelen, een andere weg in te slaan, maar toch is er iets wat ons steeds weer terugtrekt. 

Soms zijn deze omwegen noodzakelijk. Geven ze inzicht in het leven en helpen ze met onze groei. Deze subdoelen voelen op het moment dat je hieraan werkt aan als het hoofddoel. En voordat moment is hij dat ook. Echter heb je dit doel bereikt dan vormt zich vanzelf weer een volgend doel en ontwikkel je verder. Je kunt dit zien als de weg die je aflegt van je studie naar je carrière. Dit gebeurt niet in 1 keer maar ontwikkelt zich stap voor stap.

 

Maar wat nu als je het gevoel hebt steeds in rondjes te lopen? Hoe je ook probeert vooruit te komen toch steeds weer op dezelfde plek terugkeert? Stel jezelf dan eens de volgende vraag: Door wie laat jij je leiden?

 

Phaedrus (246a); De ziel is als een menner (het verstand) met een span paarden, waarvan het ene paard een goede geaardheid bezit (het hogere streefvermogen) en de wagen tracht op te voeren naar de hogere werkelijkheid (het ideeënrijk), terwijl het andere paard weerspannig is (de begeerte) en de opgang naar het hogere belemmert of zelfs helemaal verhindert.

                                                                                                                                       Plato

 

Jij hebt de teugels in handen. Jij beslist of je linksaf of rechtsaf slaat. Of wellicht recht op je doel af.

 

Soms is ons doel niet helemaal duidelijk of hebben we zoveel meegemaakt dat alles omgeven wordt met een dikke mist waar we niet doorheen lijken te komen. Je word misschien overspoelt door verdriet, kwaadheid of onmacht. Dit kan je blokkeren en je het gevoel geven stil te staan.

Het ontdekken van je levensdoel is een proces waarbij je de antwoorden alleen in jezelf kan vinden. Maar het wegnemen van de mist, het leren zien van de blokkades daarmee kan ik je middels energetische behandelingen ondersteunen.

 

 

 

 

Missiddhi  |  missiddhi@gmail.com Harderwijk